Poribljavanje Joce 2016

06.04.2016 god.Jezero je poribljeno sa znatnom količinom stuke.