Poribljavanje Joce 2016

29.3.2016 god.Jezero je poribljeno sa znatnom količinom kapitalnih šarana.