Sajam turizma Beograd 2016

Promo materijal sa sajma

Uraden je promo materijal ,prospekti i roll up,nastup na Sajmu turizma u Beogradu od 18.02.2016.-21.02.2016.